Ардын эмчилгээг алдахаас үсийг эмчлэх

Хэрэв хүн өдөрт 50-60 гаруй үсийг алдвал энэ нь аль хэдийн асуудалтай тулгараад байгаа бөгөөд үүнийг даруй шийдвэрлэх ёстой.

Үс унах гол шалтгаан нь янз бүрийн. Юуны өмнө, гол шалтгаан нь бодисын солилцооны үйл явцыг зөрчих явдал юм. Ерөнхийдөө энэ нь витамин В6 болон фолийн хүчил дутагдалд нөлөөлдөг үс дээр байна. Сэтгэлийн дарамт, стресстэй нөхцөл байдал, өвчний дараа биеийн сулрал (томуу, цус багадалт, амьсгалын замын цочмог хамшинжийн хамшинж, бие махбодын температурын өсөлттэй), удамшлын шинж чанар - энэ бүхэн нь үсний сөрөг нөлөөтэй байж болно.

Ардын эмчилгээг алдахаас үсийг үр дүнтэй эмчлэх нь үр дүнтэй гэж тооцогддог.